Startseite » Buslinien » Bus Route TEL - Tellbus: Luzern, Bahnhof → Altdorf UR, Telldenkmal - Passepartout

Bus Route TEL - Tellbus: Luzern, Bahnhof → Altdorf UR, Telldenkmal - Passepartout


Bushaltstellen


  • 1 - Luzern Bahnhof
  • 2 - Eichhof
  • 3 - Eggberge
  • 4 - Telldenkmal